"The Best Class Edisi Oktober"
"The Best Class Edisi Oktober"

"The Best Class Edisi Oktober"

The Best Class merupakan salah satu agenda di sekolah " SMK Manajemen Penerbangan" yang menjadi salah satu penilaian The Best Class yang pertama yaitu tentang record absen di setiap kelas yang mewajibkan agar Absensi Kehadiran siswa satu bulan penuh, serta juga dilihat dari kebersihan kelas, kesopanan setiap kelas dan kekompakan di setiap kelas dan sehingga menjadi the best class di bulan Oktober ini jatuh kepada kelas "XI UPW 1" Wah,kita ucapkan Selamat ya kepada kelas "XI UPW 1" yang telah mendapatkan penghargaan,semoga kelas tersebut bisa menjadi panutan untuk kelas yang lainnya. Maka dengan diadakannya penilaian ini dapat menciptakan suatu kerukunan di dalam kelas serta kekompakan dalam kelas jadi bagi kelas yang ingin menjadi The Best Class harus bisa melaksanakan semua penilaiannya dengan baik.

#OA